ENSKILT AVLOPP

FE-AB.SE erbjuder professionella tjänster för villaägare som behöver hjälp med avlopp och enskilda avloppssystem. Vårt erfarna team kan hjälpa dig med allt från installation och reparation till underhåll och rådgivning. Vi förstår vikten av att ha ett fungerande avloppssystem på din egendom och vi arbetar för att säkerställa att det fungerar felfritt. Låt oss ta hand om dina avloppsbehov, så att du kan njuta av en problemfri och hållbar lösning.

Hos FE-AB.SE förstår vi vikten av att ha ett väl fungerande avloppssystem på din fastighet. Som experter på enskilda avlopp erbjuder vi omfattande tjänster för villaägare. Oavsett om du behöver installation, inspektion, underhåll eller reparation av ditt avloppssystem kan du lita på vårt erfarna team. Vi använder oss av moderna metoder och tekniker för att säkerställa att ditt avlopp fungerar effektivt och hållbart. Kontakta oss idag för att diskutera dina avloppsbehov och ta del av våra professionella tjänster.


Vi går fortlöpande utbildningar för att upprätthålla  vår kompetens och för att hålla oss updaterade om branchen och nya produkter.


Vi diplomerade av bla Baga, Fann, 4EVERGREEN med flera för att använda deras produkter.

Det är lätt att komma i kontakt med oss.

Fyll i din fråga till höger -->

Eller ring oss på 0730-45 45 45 för blixtsnabb hjälp. 

 
 
 
 
 

A8 Minireningsverk


Mycket prisvärt och pålitligt minireningsverk som vi installerat under 7 års tid.

 • Hög skyddsnivå
 • Enkel och driftsäker
 • CE-märkt
 • 1 Hushåll

PRIS INSTALLERAD OCH UPPSTARTAD: 110.000KR* eller  1650kr/mån

AC VRT 2400


Mycket prisvärt alternativ till dom stora tilverkarna.

 • Normal skyddsnivå
 • Enkel och driftsäker
 • 1 Hushåll

PRIS INSTALLERAD OCH UPPSTARTAD: 95.000KR* eller  1400kr/mån

Conclean Proffessional


Marknadens mest driftsäkra anläggning, med Bagas driftsäkra slamavskiljare.

 • Hög skyddsnivå
 • Enkel och driftsäker
 • 1 Hushåll

PRIS INSTALLERAD OCH UPPSTARTAD: 169.000KR* eller  2412kr/mån

Baga Effektiv


Marknadens mest driftsäkra anläggning, med Bagas patenterade slamavskiljare.

 • Normal skyddsnivå
 • Enkel och driftsäker
 • 1 Hushåll

PRIS INSTALLERAD OCH UPPSTARTAD: 135.000KR* eller  2012kr/mån

Conclean Basic


Rening utan infiltration eller markbädd

 • Normal skyddsnivå
 • Enkel och driftsäker
 • 1 Hushåll

PRIS INSTALLERAD OCH UPPSTARTAD: 150.000KR* eller  2212kr/mån

Baga Easy


Driftsäker och välbeprövad

 • Hög skyddsnivå
 • Enkel och driftsäker
 • 1 Hushåll

PRIS INSTALLERAD OCH UPPSTARTAD: 169.000KR* eller  2420kr/mån

Provgrop och ansökan till miljökontoret


Det kan vara krångligt och bökigt att få till ansökan på rätt sätt. Därför erbjuder vi våra kunder hjälp med att göra en provgrop samt att göra själva pappersarbetet.

Provgrop och ansökan till miljökontoret:

 9990kr* eller  150kr/mån

Här läser du mer om markbäddar, du hittar även några prisexempel. Hittar du inte det du söker, kontakta oss så försöker vi hjälpa dig.


Om marken på din fastighet inte är lämplig för infiltration eller om infiltration av avloppsvatten inte är önskvärd på grund av många dricksvattentäkter i området kan markbädd vara ett alternativ. En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. I botten på sandlagret samlas det vatten som inte rinner vidare ner i marken och leds exemplevis ut till ett dike.

Markbäddar är en av de vanligaste teknikerna för enskilt avlopp och är väl beprövad. Tekniken används både för blandat avloppsvatten och för enbart BDT-vatten


Drift och skötsel

Rätt anlagda markbäddar är i allmänhet robusta anläggningar som är relativt okänsliga för störningar. De kräver lite tillsyn och skötsel.

Markbädden bör dock inspekteras minst en gång om året då man bl a undersöker att luftningsröret inte är vattenfyllt. För att reningen ska fungera bra i en markbädd får markbädden inte vara vattenmättad. Vattnet ska hela tiden rinna vidare genom bädden.

Slamavskiljaren ska tömmas tillräckligt ofta för undvika igensättning av markbädden, normalt en gång per år.

Marken ovanpå och omkring markbädden ska hållas fri från buskar, träd och perenner med kraftiga rötter och ska heller inte utsättas för tung belastning (t ex bilparkering).


Här läser du mer om infiltration, du hittar även några prisexempel. Hittar du inte det du söker, kontakta oss så försöker vi hjälpa dig.


I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom naturliga jordlager och sprids via marken till grundvattnet. I marken sker naturlig rening av vattnet genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer. Infiltration kan användas för rening av blandat, urinavlastat avloppsvatten, eller enbart BDT-vatten.


För att infiltration ska vara möjlig måste marken vara tillräckligt genomsläpplig och ha förmåga att transportera bort vattnet. Jorden får heller inte vara för grovkornig eftersom vattnet då inte hinner renas innan det når grundvattnet. För att få reda på markens infiltrationskapacitet gräver man en provgrop.

Vid olämpliga platsförhållanden kan avloppsvattnet behöva pumpas till en mer lämplig placering.

Infiltrationsanläggningen ska vara anläggas enligt god praxis. Installation av en avloppsanläggning ska alltid utföras av en sakkunnig.


Drift och skötsel

En infiltrationsanläggning kräver mycket lite tillsyn och skötsel. Den bör dock inspekteras minst en gång om året genom att kontrollera att det inte står vatten i luftningsröret (om sådant finns).

Slamavskiljaren måste tömmas regelbundet för minska risk för igensättning av infiltrationsanläggningen.