VI HJÄLPER DIG MED DIN NYA GRUND, OM DET SÅ ÄR EN PLATTA, KRYPGRUND, HYBRIDGRUND ELLER PLINTAR

 

Krypgrunden bygger på att luftficka skapas mellan marken och bjälklaget. Krympgrunden var förr den vanligaste typen av husgrund, men blev under senare år ersatt av platta på mark som vanligaste typen av grund. Emellertid har krypgrunden nu kommit tillbaka starkt. Idag bygger man krypgrunden tät och isolerad och ventiler luftfickan mellan bjälklaget och marken. Fördelen med krypgrund är dels att det blir billigare än platta på mark samt att man kommer åt alla ledningar underhuset, som annars ingjutna i plattan. (vilket kan vara en fördel om man skall bygga om)

 

Platta på mark är den vanligast förekommande metoden för grunder, både när det gäller hus och garage.

HAR DU EN FRÅGA OM GRUNDER

 

Fyll i formuläret nedan vi är snabba på att svara!