Tre saker är avgörande för ett komplett fuktskydd, där varje del är av stor betydelse – DRÄNERING – VÄRMEISOLERING – KAPILÄRBRYTNING-  Är dessa delar i funktion erhålls utåtriktad fuktvandring från husgrunden till marken.

 
 
 
 
 

Har du frågor kring dräneringen av ditt hus?

Kontakta oss enkelt genom att fylla i formuläret till vänster, vi är alltid snabba på att svara!


Du kan även ringa på: 0730-45 45 45Du kan även läsa mer om dränering längre ner på sidan...

Dränering


Dränering behövs för alla typer av husgrunder och dräneringens utformning beror på vilken typ av husgrund huset är byggt på samt på rådande markförhållande.Det finns tillvägagångssätt att lösa fuktproblem för samtliga husgrunder genom erforderliga åtgärder som tex dränering och isolering.

.

Vad händer?

Orsaken till fuktproblem kan variera, En stor del beror på det sätt vi förr byggde husgrunder och användning av olämpliga material.

De äldre konstruktionerna beseras på att fukt enbart kommer från källarens grundmur, vilka då vanligtvis tätades med asfalt, vilket då fick konsekvensen att man inneslöt fukten i väggarna, eftersom stora mängder fukt i golv och vägg kommer direkt från marken under huset. Detta i kombination med att man isolerade väggarna med organiska material innefrån direkt på ytterväggen förhindrade att väggarna kunde torka ut.

Resultatet blir en inåtriktad fuktvandring från marken till husgrunden. Dessutom samlas stora mängder fukt i källaren där ofta dusch, tvättstuga, bastu mm finns. När fukt tillför kalla och täta grundmurar är det lätt att förstå att källarklimatet blir fuktigt och att skador ofta uppstår.

En annan faktor är huset placering i förhållande till marken runt om och hur stor belastning som blir på dräneringen.

Dåligt eller inte alls fungerade dräneringar i kombination med läckande dagvattenledningar är ett vanligt problem.


Åtgärd?

Tre saker är avgörande för ett komplett fuktskydd, där varje del är av stor betydelse – DRÄNERING – VÄRMEISOLERING – KAPILÄRBRYTNING-  Är dessa delar i funktion erhålls utåtriktad fuktvandring från husgrunden till marken.


Funktioner?

Dränledning: Dränledningen och dräneringsskicktet under golvet har syftet att hindra grundvattennivån från att stiga upp till husgrunden. Dräneringsskiktet utanför skall hindra nedsjunkande markvatten från att blöta ned grundmuren.Dräneringskolan: ( dräneringsrör, singel inlindat i markfiberduk)

Singel som effektivt leder bort fukt och vatten. Dräneringsrör som leder vattnet till exempelvis kommunal anslutning eller den egna stenkistan. Markfiberduk som skall filtrera sediment som annars tränger ner i dräneringsrörets kapillärsugande perforeringar och förhindrar att markvatten kan tas upp. Både dräneringskikt och dränrör måste alltså skyddas av ett filter ( markfiberduk) som hindrar jordpartiklar att tränga in och orsaka igensättning. Någon spolning eller rengöring av systemet blir således inte nödvändig. Återfyllning med befintliga jordmassor som lera, sand och tex morän blir också möjligt tack vare filtret. Större stenar skall dock inte motfyllas dräneringsskiktet/isolerplattorna.

Kapilärbrytning: Vatten och fukt som ständigt finns i marken får inte komma i kontakt med grundmurarna. Dränsskiktet skall därför vara kapillärbrytande eller kompletteras med ett sådant skikt. Det kapillärbrytande skiktet får inte vara ångtätt, eftersom det hindrar uttorkningen av grundmuren när den värmeisolerats utvändigt. Det finns idag ändamålsenliga materiel som åstadkommer önskad effekt, i form av speciellt konstruerade isolerskivor vilka,  placeras mot husgrund och bottenplatta.