MINIRENINGSVERK

Här läser du mer om minireningsverk, du hittar även några prisexempel. Hittar du inte det du söker, kontakta oss så försöker vi hjälpa dig.


Minireningsverk kan användas för att behandla både blandat avloppsvatten och enbart BDT-vatten. Tekniken som används för rening är i princip densamma som i större kommunala reningsverk, det vill säga sedimentering, biologisk rening och kemisk fällning. Det finns även minireningsverk med enbart biologisk rening och enbart kemisk rening.

Den biologiska behandlingen sker med aktiva mikroorganismer, främst bakterier, som förekommer som ett aktivt slam eller som biofilm på ett bärarmaterial.

Idag finns det många olika tillverkare med likartade tekniklösningar. Anläggningarna varierar emellertid mycket i storlek, kostnad, utseende och i viss mån prestanda. Gemensamt är att de i hög grad är automatiserade vad gäller kemfällning, pumpning och luftning av den biologiska reningen och levereras/installeras kompletta att använda. Minireningsverk finns anpassade för ett normalhushåll (5 personer) och många tillverkare har även större modeller för gruppvisa lösningar.


Drift och skötsel

Slamtömning sker 1-2 ggr per år och utförs av kommunens slamentreprenör.

Vissa minireningsverk har slamavvattnare, vilket innebär att man själv tar hand om sitt slam. Detta görs lämpligen i en latrinkompost, och innebär en viss brukarinsats några gånger per år. Detta kan vara lämpligt för platser där slamtömningen är svår/dyr.

Regelbunden, professionell tillsyn via serviceavtal med tillverkaren bör finnas, vilket innebär minst en årlig funktionsgenomgång, byte av slitdelar vid behov och i vissa fall provtagning.

Brukarens ansvar består i att fylla på kemikalier vid behov samt att titta till verket då och då. Anläggningen bör förses med larmfunktion som indikerar t ex vid driftsstopp eller om påfyllning av kemikalier behövs.

I Priserna nedan ingår reningsverk samt installation och uppstart. Priset förutsätter att avloppet kan läggas med självfall. Avloppsrör och grävning för rör ingår upp till 60 m. .Priserna gäller i Skaraborg Kostnadstillägg på övriga platser.

Minireningsverk från   

105.000kr efter ROT

Minireningsverk från 4evergreen

145.000kr efter ROT

Minireningsverk från

Baga

179.000kr efter ROT

 
 
 
 
 

Vill du veta mer, eller bara vill fråga något?

fyll i formuläret till vänster, Vi är snabba på att svara!

Det går även bra att ringa.

0730 45 45 45